Idea, cele, korzyści


Ideą i celem Ogólnopolskiego Konkursu o Tytuł Honorowy „Pozytywnie Zakręcony”
jest wyłanianie, wyróżnianie i popularyzowanie ludzi kultury, gospodarki, polityki, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji pozarządowych, wydarzeń, produktów bądź usług, itp. określanych mianem pozytywnie zakręconych, wyróżniających się spośród innych wysoce pozytywnymi, ponadstandardowymi działaniami, zachowaniami, cechami, emanujących pozytywną energią, sprawiających, że życie w gminie, w mieście, w Polsce i na świecie staje się coraz bardziej pozytywne, radosne i satysfakcjonujące.

Pozytywnie zakręceni żyją i pracują często bezinteresownie na całej ziemi, są wśród nas, są wszędzie, trzeba tylko ich dostrzec, dlatego też formuła projektu nie zna granic i przewiduje wyłanianie i nagradzanie Laureatów pochodzących i działających także w innych państwach Europy i świata, którzy zasłużyli sobie na wyróżnienie tym tytułem. A ponieważ Polacy są wszędzie, na wszystkich kontynentach, Polska traktowana globalnie obecna jest na całej zakręconej kuli ziemskiej, wyraz Ogólnopolski w nazwie Konkursu należy traktować jako część nazwy własnej, a nie ograniczenie terytorialne, przynależności etnicznej czy państwowej Laureatów.

Z naszej inicjatywy w dniu 21 maja 2013 roku, podczas uroczystej Gali Finałowej I edycji Konkursu o Tytuł Honorowy "Pozytywnie Zakręcony", proklamowany został Międzynarodowy Dzień Pozytywnie Zakręconych. Od tego momentu 17 sierpnia stał się świętem radości, zabawy, ciekawych i pasjonujących wydarzeń, dniem, w którym w sposób szczególny pamiętać się będzie o pozytywnie zakręconych, w którym będą rodziły się nowe pomysły na pozytywnie zakręcone działania dające szczególną radość ludziom na całym świecie. Proklamowanie takiego dnia i jego obchodzenie, choćby w sposób symboliczny, to doskonały sposób na szerzenie idei pozytywnie zakręconych.


Korzyści jakie płyną z takiego podejścia do pozytywnie zakręconych są ogromne. To nie tylko wyraz uznania dla ich działań, ale przede wszystkim potwierdzenie, że to co robią jest ze wszech miar słuszne, potrzebne, znajduje poparcie w opinii społecznej, jest wzorem i przykładem dla innych, że tego nie należy się wstydzić czy bać. To dobry sposób na przekazanie im sygnału – jesteście dobrzy w tym co robicie, czynicie dobro, rozsiewacie pozytywną energię potrzebną innym, zarażacie ich pozytywnymi emocjami, przysparzając sobie w ten sposób naśladowców. To także impuls do nakręcania innych, wahających się, czy podjąć działania nie zawsze znajdujące uznanie czy aprobatę w oczach malkontentów. To zmiana myślenia o pozytywnie zakręconych jako tych, którzy są potrzebni, i bez których nie odbyłoby się wiele wyjątkowych imprez, świat byłby mniej ciekawy, kolorowy, wesoły.

Zapraszamy do wspólnej budowy pozytywnie zakręconego świata, przez dawanie wsparcia dla działań pozytywnie zakręconych, ich wyróżnianie, honorowanie, aktywne uczestniczenie w ich dziełach.

Odsłon artykułów:
511639